Подобряване на положението на ромските деца, които живеят в институции в България.

В сътрудничество с Европейски център за правата на ромите СНЦ „Инициатива за равни възможности“ стартира работа по проект

Подобряване на положението на ромските деца, които живеят в институции в България,

подкрепен от Фонд „Мечтата на Таня“

Свръхпредставянето на ромски деца в държавни институции не само в България, но и в цяла Европа е значим социален проблем, включен в редица изследвания на Европейския Център по Правата на ромите и потвърден от независими изследвания. Въпреки усилията, насочени към деинституционализация в България, процесът не успява да отговори на очакванията.

Информация за медиите: Регионален застъпнически форум по проект "Цветно утре за нашите деца"

23 юни 2022, София

Регионален застъпнически форум по проект "Цветно утре за нашите деца" ще се проведе този петък, 24 юни, от 10:00 ч. в София. Събитието се организира от Сдружение "Инициатива за равни възможности", а домакин е хотел "Централ".

Информация за медиите: Доброволци с кауза застават срещу онлайн словото на омраза

На 17 май 2022г. Европейският Център по Правата на Ромите (ЕЦПР) и „Инициатива за равни възможности“ представиха нова съвместна инициатива за противодействие на словото на омраза в онлайн и офлайн среда срещу роми. Проектът ангажира доброволци от различен етнически произход, които да наблюдават и докладват случаи на реч на омраза. Иницитивата на ЕЦПР се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския съюз за директно противодействие и правна защита на жертви на враждебна реч в България, Словакия, и Румъния.