Разрушаване на ромски къщи

Асеновград, 2017 г.

Разрушаване на ромски къщи

Гърмен, 2015 г.

Обсъждане на приоритети на ромите в общинските бюджети

Ноември, 2017

Младежите се обучават в застъпнически инициативи

Май, 2019 г.

Програми и проекти

Позиция

Доклади

Галерия

Добре дошли!

Сдружението е учредено за:

  1. Развитие на инициативи, насочени към утвърждаване на равенството във възможностите на ромското население, чрез разработване и изпълнение на програми за правна помощ и съдействие; правно образованиеи  осигуряване на равни възможности в основните обществени области – образование, здравеопазване, трудова заетост и жилищни условия;
  2. Развитие на инициативи за местно развитие на ромско население и общности;
  3. Насърчаване на отношения на взаимно сътрудничество и търпимост между ромите и другите групи български граждани.

Първият в Източна Европа Правен инкубатор е създаден от СНЦ “Инициатива за равни възможности”.

Това е инициатива за подпомагане на млади юристи да стартират своя собствена практика. Младите юристи са подкрепяни от ментори, които ги консултират и участват активно в продължаващото им практическо обучение.

Правна
програма

Правна програма

СНЦ „Инициатива за равни възможности“ развива правна програма, фокусирана върху защита от дискриминация и осигуряване на равни възможности.

Вижте повече

Образователна програма

Образователна програма

СНЦ „Инициатива за равни възможности“ работи върху образователна програма, фокусирана върху равен достъп до ранно образование.

Вижте повече

Младежка
програма

Младежка секция

Младежите, организирани в младежки клубове по места работят върху застъпнически кампании и създават връзки със свои връстници в Европа.

Вижте повече

Партньори и донори

Фондация „Отворено общество“
Сигрид Раузинг Тръст
Тръст за социална алтернатива
Център за образователна интеграция на деца
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Наука и образование за интелигентен разтеж