Програми и проекти

Програма Правен инкубатор

Програмата предвижда създаване на първия в Източна Европа Правен инкубатор – инициатива за подпомагане на млади юристи да стартират своя собствена практика. Програмата предвижда създаване и оборудване на офис пространство,  което в продължение на 12 месеца да бъде използвано от млади юристи за работа с клиенти с ниски доходи. Младите юристи са подкрепяни от ментори, които ги консултират и участват активно в продължаващото им практическо обучение.

Програмата осигурява и тематични обучения за младите юристи по теми, идентифицирани като важни и необходими за тях. В инкубатора се обучават дипломирани юристи, като се приемат и студенти по право последна година, за които се осигуряват подпомагащи обучения за явяване на изпитите за правоспособност и прием в адвокатска колегия. Приетите в инкубатора студенти се ангажират с включване в дейностите на Младежката програма на СНЦ „Инициатива за равни възможности“. За тях се осигуряват и стипендии, които да подпомогнат фазата на успешно завършване на образованието им. Програмата се финансира от Фондация „Тръст за социална алтернатива“.

В рамките на 2023 г. участниците в програма „Правен инкубатор“ разработиха и осъществиха проект „Законност – Ромска правна лаборатория“. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Minority Rights Group Europe в рамките на инициативата Minorities, Accountability, Rights, Independence and Organizational Development, в която освен България, участват организации от Полша, Унгария, Словакия, Хърватска, Латвия, Чехия, Естония, Литва, Румъния и Словения. Инициативата се подкрепя от Европейския съюз. Повече за проекта

Истории на нашите курсисти

Представяме Петранка Желева, участник в програма Правен инкубатор 3

Представяме Исмаил Сидеров, участник в група 2 на програма "Правен инкубатор"

Започна вторият цикъл на програмата „Правен инкубатор” в България

На 19 април 2022 г. сдружение „Инициатива за равни възможности“ постави началото на втория цикъл от българското издание на програмата „Правен инкубатор”. Официалното откриване на проекта се състоя в столичния „Гранд хотел София”, като основната цел на събитието бе да запознае одобрените за участие студенти и млади юристи със същността и целите на програмата. Програмата „Правен инкубатор“ се провежда за втори път у нас и се фокусира върху предоставянето на леснодостъпни правни услуги на лица от уязвими групи.

Научете повече

Image
Image

BTV 189 | First Legal Incubator Launches in the Balkans

Bulgaria's First Legal Incubator

Партньори и донори

Фондация „Отворено общество“
Сигрид Раузинг Тръст
Тръст за социална алтернатива
Център за образователна интеграция на деца
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Наука и образование за интелигентен разтеж