Езикът на омраза, подбуждането и разпространението на омразна реч се превръщат в епидемия

На 4 април в Дома на Европа в София се проведе заключителна дискусия по проекта „Противодействие на онлайн слово на омраза срещу ромите чрез наблюдение, докладване и правна защита, водено от доброволци“. Проектът е реализиран в партньорство с Европейския Център по Правата на Ромите, Брюксел, и сдружение „Инициатива за равни възможности“ през последните 14 месеца, с подкрепата на Европейската комисия, програма „Граждани, равенство, права и ценности“.

equal 4 4 2024 11

Доброволци от цялата страна преминават през серия от обучения, които им дават възможност да подобрят своите знания и умения, за да различат речта на омраза в различните социални медии и платформи. Докладваните от тях, в рамките на проекта, случаи са над 923, като само 55 са премахнати, а други 100 са оставени без отговор. Доброволците, наблюдаващи речта на омраза отбелязват, че статиите/постовете в онлайн медийни издания и социални платформи, често пъти са придружени и от видео материали или снимки, които подсилват ефекта на неприязън и неприемане, в допълнение към представената информация.

BRIEF 1 01

Най-често срещаният повод за използване на омразен език е извършено криминално престъпление, следвани от случаи на междуетнически конфликти, породени от различни фактори, предимно от битов характер. На трето място, непоклатимо стоят изборите и повтарящата се обществено ползвана формула за купуване и продаване на гласове в страната. В този цикъл на повторяемост участват не само обикновените граждани, които използват социалните медии, за да спекулират, но и много от онлайн медиите, които традиционно запълват празнини в своите издания с гръмки заглавия за цената на вота сред ромите в страната. Бедността и социалното изключване са на последно място, в периода на наблюдение. Непремахването на подобни постове/статии и съдържание е отстъпление от демократичните стандарти, основните човешки права и свободи, които биват накърнени в резултат от продължително излагане на дискриминация и заклеймяване в онлайн пространството. В предвид на това, че подобни деяния са категорична заплаха към достойнството на отделни лица и цели социални групи, и подбуждат към расова омраза, екипът на проекта предприе правни действия в пет от идентифицираните от доброволците случаи и за целта за сезирани компетентните институции.

BRIEF 1 02

Все още липсват адекватни мерки на институционално ниво за защита и най-вече предотвратяване на подобни зловредни становища, постове и статии, създават устойчива среда за продължаваща и широко разпространяваща се омразна реч. Не е налице продължаваща и всеобхватна защита срещу дискриминация от органите и институциите, следящи за случаи на дискриминация по различни признаци, идентифицирани и регламентирани в българското законодателство.

equal 4 4 2024 1

equal 4 4 2024 2

equal 4 4 2024 5

equal 4 4 2024 3

equal 4 4 2024 9

equal 4 4 2024 12

 

Изразените възгледи и мнения са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито органът, предоставящ помощта, могат да бъдат държани отговорни за тях.