Празнувахме 8 април с концерт на Джони Илиев и Симфониета "София"

Празнувахме 8 април с концерт на Джони Илиев и Симфониета "София"

Тази година отбелязахме Международния ден на ромите 8 април с един дългоочакван концерт на Джони Илиев.

Правният инкубатор консултира в село Църквица, Шуменско

Правният инкубатор консултира в село Църквица, Шуменско

На 09.04.2023 г. юристи и студенти по право от Правния инкубатор посетиха ромска общност в Шуменско и реализираха множество безплатни правни консултатии от различно естество.

На стаж в Комисията за защита от дискриминация

На стаж в Комисията за защита от дискриминация

Днес втората група от участниците в Правен инкубатор стартира стаж в Комисията за защита от дискриминация в седалището в град София.
Младите ни юристи започнаха стаж в Комисията за защита от дискриминация

Младите ни юристи започнаха стаж в Комисията за защита от дискриминация

Моника Борисова е юрист от ромски произход, която щастливо стъпи в реалността на работата с преписки по Закона за защита от дискриминация и ясно заяви, че иска професионално да работи по тази правна тематика.

Деян Димитров завършва право и вече е опитен в изготвянето на жалби до Комисията за защита от дискриминация (КЗД), което прави стажа му още по-интересен като реално се запознава с администриране и работа на експерти и комисари по жалбите.

Доброволци създадоха видеоклип срещу речта на омразата и дискриминацията

Доброволци създадоха видеоклип срещу речта на омразата и дискриминацията

От 24 до 26 март доброволците по програма „Противодействие на дискриминацията срещу ромите в онлайн и офлайн среда“ се обучаваха в застъпнически умения.

Участници от програма "Правен инкубатор" за първи път посещават КЗД

Участници от програма "Правен инкубатор" за първи път посещават КЗД

Участници от програма "Правен инкубатор"- юристи и студенти в специалност "Право", 4-ти и 5-ти курс на обучение, за първи път посещават КЗД. Целта на посещението беше освен запознаване с административния правораздавателен орган, но и получаване на професионален обучетелен семинар. Семинарът се състоя в рамките на деня и беше с практическа насоченост относно специфики на производството пред КЗД и по Закона за защита от дискриминация.

Преодоляване на словото на омраза към ромите в дигиталния свят

Преодоляване на словото на омраза към ромите в дигиталния свят

Юристи и студенти по право участваха в обучение "Преодоляване на словото на омраза към ромите в дигиталния свят и промяна на наратива чрез онлайн кампании" на 21 и 22 януари 2023 г. във Велинград. Целта беше да повишат знанията си за новите предизвикателства в онлайн прострастранството относно негативни внушения и омразна реч, както и подобряват уменията си противодействие и преодоляване на словото на омраза към ромите в дигиталния свят чрез онлайн кампании.

Обучение по наказателно право в Правния инкубатор

Обучение по наказателно право в Правния инкубатор

Участниците в програма Правен инкубатор проведоха обучение по наказателно право на 08.01.2023 г. Те се запознаха с практически аспекти, свързани с правата на задържания в досъдебното производство, действията в досъдебното производство, мерките за неотклонение и европейската заповед за арест.

Фред Руни е на работно посещение в България

Фред Руни е на работно посещение в България

Г-н Фред Руни, американски адвокат от Пенсилвания и известен като създадел на идеята за правни инкубатори в САЩ и други континенти, е на посещение в България.
Обучение на доброволците за разпознаване и противодействие на словото на омраза в онлайн среда

Обучение на доброволците за разпознаване и противодействие на словото на омраза в онлайн среда

В периода 7 – 9 октомври 2022 г. доброволците на СНЦ „Инициатива за равни възможности“, ангажирани с наблюдение, докладване и противодействие срещу реч на омразата по отношение на ромите в онлайн пространството по програма „Противодействие на дискриминацията срещу ромите в онлайн и офлайн среда“, участваха в обучение на тема: „РАЗПОЗНАВАНЕ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ОНЛАЙН СЛОВО НА ОМРАЗА СРЕЩУ РОМИТЕ ЧРЕЗ НАБЛЮДЕНИЕ, ДОКЛАДВАНЕ И ПРАВНА ЗАЩИТА, ВОДЕНО ОТ ДОБРОВОЛЦИ“.