Празнувахме 8 април с концерт на Джони Илиев и Симфониета "София"

Празнувахме 8 април с концерт на Джони Илиев и Симфониета "София"

There is no translation available.

Тази година отбелязахме Международния ден на ромите 8 април с един дългоочакван концерт на Джони Илиев.

Правният инкубатор консултира в село Църквица, Шуменско

Правният инкубатор консултира в село Църквица, Шуменско

There is no translation available.

На 09.04.2023 г. юристи и студенти по право от Правния инкубатор посетиха ромска общност в Шуменско и реализираха множество безплатни правни консултатии от различно естество.

На стаж в Комисията за защита от дискриминация

На стаж в Комисията за защита от дискриминация

There is no translation available.

Днес втората група от участниците в Правен инкубатор стартира стаж в Комисията за защита от дискриминация в седалището в град София.
Младите ни юристи започнаха стаж в Комисията за защита от дискриминация

Младите ни юристи започнаха стаж в Комисията за защита от дискриминация

There is no translation available.

Моника Борисова е юрист от ромски произход, която щастливо стъпи в реалността на работата с преписки по Закона за защита от дискриминация и ясно заяви, че иска професионално да работи по тази правна тематика.

Деян Димитров завършва право и вече е опитен в изготвянето на жалби до Комисията за защита от дискриминация (КЗД), което прави стажа му още по-интересен като реално се запознава с администриране и работа на експерти и комисари по жалбите.

Доброволци създадоха видеоклип срещу речта на омразата и дискриминацията

Доброволци създадоха видеоклип срещу речта на омразата и дискриминацията

There is no translation available.

От 24 до 26 март доброволците по програма „Противодействие на дискриминацията срещу ромите в онлайн и офлайн среда“ се обучаваха в застъпнически умения.

Участници от програма "Правен инкубатор" за първи път посещават КЗД

Участници от програма "Правен инкубатор" за първи път посещават КЗД

There is no translation available.

Участници от програма "Правен инкубатор"- юристи и студенти в специалност "Право", 4-ти и 5-ти курс на обучение, за първи път посещават КЗД. Целта на посещението беше освен запознаване с административния правораздавателен орган, но и получаване на професионален обучетелен семинар. Семинарът се състоя в рамките на деня и беше с практическа насоченост относно специфики на производството пред КЗД и по Закона за защита от дискриминация.

Преодоляване на словото на омраза към ромите в дигиталния свят

Преодоляване на словото на омраза към ромите в дигиталния свят

There is no translation available.

Юристи и студенти по право участваха в обучение "Преодоляване на словото на омраза към ромите в дигиталния свят и промяна на наратива чрез онлайн кампании" на 21 и 22 януари 2023 г. във Велинград. Целта беше да повишат знанията си за новите предизвикателства в онлайн прострастранството относно негативни внушения и омразна реч, както и подобряват уменията си противодействие и преодоляване на словото на омраза към ромите в дигиталния свят чрез онлайн кампании.

Обучение по наказателно право в Правния инкубатор

Обучение по наказателно право в Правния инкубатор

There is no translation available.

Участниците в програма Правен инкубатор проведоха обучение по наказателно право на 08.01.2023 г. Те се запознаха с практически аспекти, свързани с правата на задържания в досъдебното производство, действията в досъдебното производство, мерките за неотклонение и европейската заповед за арест.

Фред Руни е на работно посещение в България

Фред Руни е на работно посещение в България

There is no translation available.

Г-н Фред Руни, американски адвокат от Пенсилвания и известен като създадел на идеята за правни инкубатори в САЩ и други континенти, е на посещение в България.
Обучение на доброволците за разпознаване и противодействие на словото на омраза в онлайн среда

Обучение на доброволците за разпознаване и противодействие на словото на омраза в онлайн среда

There is no translation available.

В периода 7 – 9 октомври 2022 г. доброволците на СНЦ „Инициатива за равни възможности“, ангажирани с наблюдение, докладване и противодействие срещу реч на омразата по отношение на ромите в онлайн пространството по програма „Противодействие на дискриминацията срещу ромите в онлайн и офлайн среда“, участваха в обучение на тема: „РАЗПОЗНАВАНЕ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ОНЛАЙН СЛОВО НА ОМРАЗА СРЕЩУ РОМИТЕ ЧРЕЗ НАБЛЮДЕНИЕ, ДОКЛАДВАНЕ И ПРАВНА ЗАЩИТА, ВОДЕНО ОТ ДОБРОВОЛЦИ“.