Програми и проекти

Противодействие на дискриминацията срещу ромите в онлайн и офлайн среда

(Challenging online and offline Roma discrimination in Europe - COORDE)

СНЦ „Инициатива за равни възможности“  стартира нова инициатива за противодействие на словото на омраза в онлайн и офлайн среда срещу роми. Инициативата се осъществява в рамките на проект, в който водеща организация е Европейският Център по Правата на Ромите (ЕЦПР), в сътруднитечство с партньорски организации от Словакия и Румъния. Проектът ангажира доброволци от различен етнически произход, които да наблюдават и докладват случаи на реч на омраза. Иницитивата на ЕЦПР, се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския съюз за директно противодействие и правна защита на жертви на враждебна реч в България, Словакия, и Румъния.

Целите на проекта включват:

- да се увеличи броят на ромите, подаващи официални жалби и предприемащи съдебни действия, в случаите, в които са жертви на дискриминация;

- да повиши осведомеността за правата сред ромските общности;

- да адресира речта на омразата срещу ромите и престъпленията от омраза чрез мониторинг, докладване и подаване на жалби по отношение на лица, медийни и новинарски платформи, които разпространяват расистко съдържание както офлайн, така и онлайн;

- да се намали броя на ромите, жертви на дискриминация и се възстанови доверието на общността в институциите чрез подобряване на достъпа до правосъдие.

Image

Обява за набиране на доброволци

Ако вярвате, че всички имат равни човешки права, ако сте обезпокоени от засилващите се тенденции  на омразно слово срещу ромската общност и други социални групи в неравностойно положение в социални медии, ако не можете да приемете дискриминацията и искате да противодействате на тези вредоносни явления можете да се присъедините към нашия Национален отбор, който е част от международен проект на Европейския Център по Правата на Ромите, като станете „онлайн защитник на правата на ромите“. 

ИМЕ И ОПИСАНИЕ НА ПОЗИЦИЯТА: 

Доброволческата позиция „онлайн защитник на правата на ромите“ се изпълнява в рамките на дейностите по проект „Противодействие на онлайн слово на омраза срещу ромите чрез наблюдение, докладване и правна защита, водено от доброволци“. Проектът е с партньорски характер, като водеща организация е Европейският Център по Правата на Ромите (ERRC), а в България се изпълнява от Сдружение „Инициатива за равни възможности“.

Информационна брошура

КАК ДА ПРОТИДЕЙСТВАМЕ НА ОМРАЗНАТА РЕЧ В ОНЛАЙН МЕДИИТЕ

изтегли/прегледай

Новини

5 април 2024: Езикът на омраза, подбуждането и разпространението на омразна реч се превръщат в епидемия

4 април 2024, Съобщение до медиите: Речта на омраза се превръща в новото нормално за българското общество

1 февруари 2024: Обобщена информация за работата на доброволците по проект "Противодействие на словото на омраза в онлайн и офлайн среда срещу роми" до края на 2023 г.

8 August 2023: Bulgaria: Legal action against landlord who “won’t allow Roma as tenants or customers” By Bernard Rorke

8 август 2023: България: Съдебен иск срещу собственика, който „не допуска роми като наематели или клиенти“ Автор: Бърнард Рорк

15 May 2023: Romani Activists Launch Legal Actions Against Bulgarian Far-Right For Hate Speech

15 май 2023: Ромски активисти подават жалби срещу крайнодесните в България за омразна реч

19 април 2023: Facebook изостави почти напълно контрола си над разпространението на омразна реч в собственото си пространство

23 януари 2023: Преодоляване на словото на омраза към ромите в дигиталния свят

12.04.2023
Доброволците по програма „Противодействие ва дискриминацията срещу ромите в онлайн и офлайн среда“ създадоха и разпространиха чрез социалните медии видео история, която отразява отношението на обществото към ромската общност; отношение което до голяма степен се дължи на негативния образ на ромите в онлайн медиите.

Екипът изказва специални благодарности  за участието на певицата #СашаСандра и актрисата #НаталияЦекова

06.07.2023
Доброволците по програма „Противодействие ва дискриминацията срещу ромите в онлайн и офлайн среда“ създадоха и разпространиха втората видео история, изготвена в рамките на програмата - ИСТОРИЯТА НА КАЛИНА. Това е историята на една млада и просперираща ромка, която среща дискриминация в университета, породена от омразната реч в социалните медии. Видеото е по идея на доброволческа група, противодействаща на омразната реч срещу ромите в онлайн медиите.

03.01.2024
Доброволците по проект "Противодействие на дискриминацията срещу ромите в онлайн и офлайн среда" изработиха и разпространиха чрез социалните медии трето кратко видео, озаглавено "Дискриминация - Развръзката".