Обобщена информация за работата на доброволците по проект "Противодействие на словото на омраза в онлайн и офлайн среда срещу роми" до края на 2023 г.

Обобщена информация за работа по инициативата за противодействие на словото на омраза в онлайн и офлайн среда срещу роми до края на 2023 година. Осъществява се от СНЦ „Инициатива за равни възможности“ в рамките на проект, в който водеща организация е Европейският Център по Правата на Ромите (ЕЦПР), в сътруднитечство с партньорски организации от Словакия и Румъния. Проектът ангажира доброволци от различен етнически произход, които да наблюдават и докладват случаи на реч на омраза. Иницитивата на ЕЦПР, се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския съюз за директно противодействие и правна защита на жертви на враждебна реч в България, Словакия, и Румъния.

BRIEF 1 01

BRIEF 1 02