Програми и проекти

Правна програма

СНЦ „Инициатива за равни възможности“ развива правна програма, фокусирана върху защита от дискриминация и осигуряване на равни възможности. 

Връзка чрез прочети повече. Текст във връзката: Програмата осигурява правна защита и съдействие на ромите от страната в случаи на дискриминация и нарушаване на основни човешки права чрез консултации, иницииране и водене на стратегически съдебни дела в България и пред международни съдебни институции и преписки пред Комисия за защита от дискриминация и застъпничество пред местни и национални власти с цел подобряване на законодателството и популяризирането му. Програмата включва и извършване на мониторинги и изготвяне на тематични доклади, отнесени до положението на ромската общност в четирите основни приоритетни области на международната инициатива “Десетилетие на ромското включване” – образование, трудова заетост, здравеопазване и жилищни условия. Включва и обучения по недискриминация на различни целеви групи.

Програмата се подпомага финансово от Инициатива за Човешки рпава на Фондации „Отворено общество“ и Сигрид Раузинг Тръст – Великобритания.

Image

Партньори и донори

Фондация „Отворено общество“
Сигрид Раузинг Тръст
Тръст за социална алтернатива
Център за образователна интеграция на деца
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Наука и образование за интелигентен разтеж