Програми и проекти

Ромски общности: Намаляване на замърсяването за бедните общности в София

"СНЦ Инициатива за равни възможности" е партньор в изпълнението на проект "Ромски общности: Намаляване на замърсяването за бедните общности в София", съвместно с Фондация "Здраве и социално развитие" под ръководството и финансовата помощ на Фондация "Тръст за социална алтернатива". 
 
Проектът има за цел да допринесе за намаляване на различията в здравеопазването, увеличаване на справедливостта и равенството в условията на живот за бедните общности в София и по-здравословен живот за децата и бъдещите поколения.
 
София се нарежда сред 15-те най-замърсени градове в света според IQAIR World Air Quality Index през 2022 г., като отоплението чрез изгаряне (дърва, въглища, боклук), пътният трафик и индустриите имат основен принос за замърсяването.
 
За да намали драстично нивата на замърсяване на въздуха, град София трябва възможно най-бързо да прехвърли около 70 000 частни домакинства от отопление чрез изгаряне към газови котли или термопомпи. Широко разпрастранено мнение е, че по-голямата част от тези домакинства обитават квартали с преимуществено население от ромски етнически произход.
 
Въпреки че замърсяването на въздуха и като цяло изменението на климата и неговите отрицателни ефекти са приоритет за държавите-членки на ЕС, включително България, през последните години не са предприети конкретни мерки по отношение на замърсяването на въздуха в ромските неформални квартали.
 
Квартал Факултета е най-големия такъв квартал в София. Бедността, високата гъстота и незаконните къщи са сред основните характеристики на квартала, заедно с липсата на достъп до обществени услуги като вода, канализация и електроснабдяване. Освен това нищетата в квартала кара повечето домакинства да използват различни суровини и токсични материали за отопление. Така условията на живот допринасят за вече непропорционално високото излагане на замърсяване на въздуха на тази общност.
 
Към днешна дата са проведени само няколко проучвания, за да се създадат доказателства за ситуацията, повечето от които анекдотични. Следователно е необходимо да се подчертае този проблем, подкрепен с решения, базирани на доказателства.
 
Този проект ще допринесе за идентифицирането на пропуски и ще разработи изпълними и приемливи решения за по-чисто жилищно отопление в квартал Факултета.
 
Целта е да се промени възприятието на ромските общности за замърсяването на въздуха чрез повишаване на осведомеността по въпроса.

Партньори и донори

Тръст за социална алтернатива