Информационната среща на 04.06.2013 г. в Кюстендил e в рамките на едногодишната програма „Узаконяване на домовете на ромите”,

финансирана от Фондация „Тръст за социална алтернатива”.