Участници от програма "Правен инкубатор" за първи път посещават КЗД

Участници от програма "Правен инкубатор" за първи път посещават КЗД
There is no translation available.

Участници от програма "Правен инкубатор"- юристи и студенти в специалност "Право", 4-ти и 5-ти курс на обучение, за първи път посещават КЗД. Целта на посещението беше освен запознаване с административния правораздавателен орган, но и получаване на професионален обучетелен семинар. Семинарът се състоя в рамките на деня и беше с практическа насоченост относно специфики на производството пред КЗД и по Закона за защита от дискриминация.

praven inkubtaor kzd 1

Доц.д-р Джумалиева, председателят на КЗД, сърцато посрещна и приветства младите юристи и студенти по право. Тя освен, че разказа за Комисията как се формира и функционира, мотивиращо насърчи младите хора да мечтаят и вярват в развитието си. Лектори бяха директори на дирекция "Специализираното производство" и на дирекция "Административно-правно обслужване" от КЗД.

praven inkubtaor kzd 3

praven inkubtaor kzd 4

Програмата "Правен инкубатор" е иновативна практика, целяща подкрепа на млади юристи за професионална реализация. Участниците в нея предимно са добре подготвени по материалното право, но с липса на самочувствие за успешна практика, т.к.има много млади юристи и студенти по право от социално-уязвими групи, които имат желание да се развиват или други, които трудно се конкурират с други юристи, чиито родители или роднини са практикуващи юристи, адвокати, магистрати. Сдружение "Инициатива за равни възможности" координира програмата в България.

praven inkubtaor kzd 5

praven inkubtaor kzd 6