Преодоляване на словото на омраза към ромите в дигиталния свят

Преодоляване на словото на омраза към ромите в дигиталния свят
There is no translation available.

Юристи и студенти по право участваха в обучение "Преодоляване на словото на омраза към ромите в дигиталния свят и промяна на наратива чрез онлайн кампании" на 21 и 22 януари 2023 г. във Велинград. Целта беше да повишат знанията си за новите предизвикателства в онлайн прострастранството относно негативни внушения и омразна реч, както и подобряват уменията си противодействие и преодоляване на словото на омраза към ромите в дигиталния свят чрез онлайн кампании.

praven inkubtaor velingrad 1

Сериозно внимание бе обърнато на тясно специализираното обучение за фалшивите новини, на алгоритмите в социалните мрежи, които въвличат в ограничен кръг от информация и внушения. А основната задача е да се създават ефективни инициативи за промяна на негативния нератив и омраза спрямо ромските общности!

praven inkubtaor velingrad 2

Още за проекта >

Изразените възгледи и мнения са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито органът, предоставящ помощта, могат да бъдат държани отговорни за тях.