Онлайн обучение "Закона за достъп до обществена информация" - възможности и съдебна практика" (запис)

There is no translation available.

"Правен инкубатор" проведе обучение за младите юристи, участници в програмата на тема "Закона за достъп до обществена информация" - възможности и съдебна практика". Обучението се проведе на 17 февруари 2024 г. от адв. Александър Кашъмов, ръководител на Фондация "Програма Достъп до информация" и член на Висшия адвокатски съвет.

Запис на обучението можете да видите по-долу.

Това е първото от две планирани обучения по ЗДОИ, като второто ще бъде проведено на 24 февруари 2024 г.