Онлайн обучение "Етика на юриста и отношения с клиенти" (запис)

There is no translation available.

Програма "Правен инкубатор" проведе обучение за своята трета група участници - млади юристи на тема "Етика на юриста и отношения с клиенти". Обучението се проведе на 30 септември 2023 от адв. Александър Кашъмов - член на Висшия Адвокатски съвет.

Запис на обучението може да гледате по-долу.