Обучение по наказателно право в Правния инкубатор

Обучение по наказателно право в Правния инкубатор
There is no translation available.

Участниците в програма Правен инкубатор проведоха обучение по наказателно право на 08.01.2023 г. Те се запознаха с практически аспекти, свързани с правата на задържания в досъдебното производство, действията в досъдебното производство, мерките за неотклонение и европейската заповед за арест.

praven inkubtaor obuchenie 2 praven inkubtaor obuchenie 2

Благодарим на обучителите адв. Ива Сулева и адв. Андрей Терзийски!