Обучение на доброволците за разпознаване и противодействие на словото на омраза в онлайн среда

Обучение на доброволците за разпознаване и противодействие на словото на омраза в онлайн среда
There is no translation available.

В периода 7 – 9 октомври 2022 г. доброволците на СНЦ „Инициатива за равни възможности“, ангажирани с наблюдение, докладване и противодействие срещу реч на омразата по отношение на ромите в онлайн пространството по програма „Противодействие на дискриминацията срещу ромите в онлайн и офлайн среда“, участваха в обучение на тема: „РАЗПОЗНАВАНЕ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ОНЛАЙН СЛОВО НА ОМРАЗА СРЕЩУ РОМИТЕ ЧРЕЗ НАБЛЮДЕНИЕ, ДОКЛАДВАНЕ И ПРАВНА ЗАЩИТА, ВОДЕНО ОТ ДОБРОВОЛЦИ“.

Интензивната тридневна програма беше ръководена от обучителите-юристи Диян Данков и Здравко Андонов.

EqOpp obuchenie 10 2022 1

Обучението имаше за цел да повиши разбирането на участниците относно антиромския расизъм, в това число враждебна реч към ромите; да ги запознае с явленията антиджипсизъм, реч на омразата и дезинформация по отношение на ромите в социалните мрежи, както и да им предостави инструментариум за идентифициране на публикации с такова съдържание и знания относно начините за адресиране на идентифицираните публикации. Доброволците повишиха знанията и сензитивността си по отношение на третираните социални явления и представените проблеми, като дискутираха съществуващите практики за адресирането им.

EqOpp obuchenie 10 2022 2