Започна вторият цикъл на програмата „Правен инкубатор” в България

There is no translation available.

26 април 2022, НПО Портал

На 19 април 2022 г. сдружение „Инициатива за равни възможности“ постави началото на втория цикъл от българското издание на програмата „Правен инкубатор”. Официалното откриване на проекта се състоя в столичния „Гранд хотел София”, като основната цел на събитието бе да запознае одобрените за участие студенти и млади юристи със същността и целите на програмата. Програмата „Правен инкубатор“ се провежда за втори път у нас и се фокусира върху предоставянето на леснодостъпни правни услуги на лица от уязвими групи.

praven incubator 2 1

На събитието присъстваха и някои от най-изявените участници от проведения преди две години първи цикъл на програмата, които споделиха част от най-запомнящите се преживявания в рамките на инкубатора, както и шестимата ментори специалисти в юридическата сфера, които ще напътстват новите участници. Младежите отправиха своите въпроси към по-опитните си колеги и ментори и получиха основни насоки за предстоящата работа. Събитието се превърна във възможност за участниците да се опознаят и да поставят основите на бъдещи колегиални и приятелски отношения, които да улеснят сътрудничеството и ефективността на работата им.

Програмата „Правен инкубатор” е инициатива, която е насочена към постигането на две основни цели. На първо място, инкубаторите за адвокати улесняват достъпа до право на уязвимите групи. Правните инкубатори адресират предизвикателствата, пред които са изправени маргинализираните общности и предоставят достъпни правни услуги на лица с ниски и средни доходи, като в голяма степен във фокуса на дейността са представители на ромския етнос, имащи нужда от защита. Както се изрази Диян Данков, юрист от ромски произход в асоциация „Интегро” и участник в първия цикъл на Правния инкубатор, редица са причините, поради които хора от тези групи не биха могли да се възползват пълноценно от правото си на защита – липса на финансова възможност, недоверие в институциите, чувство на безнадеждност. Неслучайно и в двата цикъла на „Правен инкубатор” участват немалко юристи и студенти от ромски произход, които най-добре разбират трудностите, пред които са изправени представителите на този етнос.

i deyan dimitrov edin ot uchastnitsite v inkubatoraj

Диян Данков, юрист, участник в програмата

От друга страна, програмата „Правен инкубатор” стимулира младите юристи да развият своите умения, да надградят теоретичните знания, които получават в университетите и да придобият практически опит, като работят по конкретни правни случаи. Подобно развитие би могло да даде на прохождащите в сферата на правото младежи качествен професионален старт и равнопоставеност на пазара на труда. Този фактор също е от особено голямо значение за юристите от ромски произход, които често се сблъскват с различни предразсъдъци, бариери и негативизъм от страна на обществото, поради което изпитват трудности да демонстрират качествата си и да изградят професионална кариера.

На събитието, което постави начало на втория цикъл от програмата „Правен инкубатор”, присъстваха адвокатите Даниела Михайлова и Маряна Борисова, които преди няколко години пренасят у нас идеята за тази инициатива. Адвокат Михайлова разказа на новите участници историята около възникването на българския инкубатор за адвокати. Всичко започва през 2016 г. по време на работно посещение в САЩ, когато адвокат Михайлова се запознава с американския юрист Фред Рууни, известен като “баща на правния инкубатор”. Фред Рууни получава покана за посещение на България и не след дълго той пристига у нас в ролята на консултант, участвайки в организирането на пилотната програма на правния инкубатор.

В изказването си Даниела Михайлова изказа своята благодарност на неправителствената организация „Тръст за социална алтернатива“, която предоставя финансови средства за постигане на социална справедливост в различни обществени сфери. Основните цели на тази организация са намаляване на бедността и повишаване на пазарната активност на хората от различни уязвими групи.

i advokat daniela mihajlovajpg

Адвокат Даниела Михайлова

Адвокат Маряна Борисова, която е пример за успешно реализирал се в юридическата сфера представител на ромската общност, разясни на участниците актуалната структура на провеждане на програмата „Правен инкубатор”. Плановете предвиждат програмата на втория цикъл да надгради с някои елементи извършеното в рамките на пилотния проект. Предвижда се участието на 30 души, като дейностите по проекта ще бъдат групирани в зависимост от тяхната насоченост. Началният етап на програмата ще се фокусира върху проблема с реализацията – адвокат Борисова подчерта, че има много завършили юристи от ромски произход, които не са успели да намерят необходимата реализация в правната сфера. За тази негативна тенденция допринася и фактът, че стотиците явяващи се на изпит за магистрати се конкурират за силно ограничен брой места. Поради това един от приоритетите на инкубатора ще бъде провеждането на подготовка за изпити за адвокати и магистрати, като очакванията са поне 5 от участниците да вземат успешно този изпит.

i advokat mariana borisovajpg

Адвокат Маряна Борисова

Поради засиленото участие на студенти по право в програмата настоящото издание на инкубатора предвижда възможност за студентите да започнат да работят директно с клиенти, понеже чувствителността за работа с хора е от съществено значение за пълноценното упражняване на юридическата професия. Предвиждат се около 200 pro bono консултации, както и 100 платени консултации на цена, съобразена с финансовите възможности на клиента. За финал адвокат Борисова обясни, че в рамките на инкубатора е предвидено и обучение по юридически английски език, подчертавайки важността от изучаването на чужд език за професионалното развитие на бъдещите адвокати и съдии. Юристката приключи речта си, като сподели случаи от своята практика, демонстрирайки значението на адекватната правна помощ за решаването на някои от най-сложните казуси, свързани със защитата на правата на малцинствата.

Освен на младите юристи и на лицата от уязвимите групи, дейността на правния инкубатор е от полза и за професионалисти, отдавна работещи в системата на правосъдието. Един от менторите, съдия Евгени Георгиев, призна, че самият той неведнъж е имал предразсъдъци спрямо ромската общност, но работата му в рамките на първия цикъл на инкубатора е допринесла за преодоляването на много от предубежденията му. Сред останалите ментори са Миглена Михайлова, адвокат с над 20-годишен опит в сферата на юридическото консултиране, и адвокат Борис Харизанов, който ще научи младите юристи как се създава адвокатско дружество.

В края на събитието някои от участници разказаха за своите очаквания от програмата. Студентът по право в Юридическия факултет на Софийския университет Деян Димитров успя в голяма степен да обобщи значението на правния инкубатор за развитието на участниците. Бъдещият юрист подчерта, че най-голямото му очакване от инициативата е „да изгради себе си като личност”.

Сдружение „Инициатива за равни възможности“ е учредено през 1996 г. и обхваща широк спектър от дейности, свързани с утвърждаване на равенството във възможностите на ромското население и насърчаване на отношения на взаимно сътрудничество и търпимост между ромите и другите групи български граждани.

------
#стажантрепортери

Този текст е издаден в рамките на стажантската програма на НПО Портала по проект „ngobg.info: Медията на българските граждански организации“ с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от фондация ПАЦЕП и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“ www.activecitizenfund.bg

Автор: Захари Захариев, стажант на НПО Портала

Публиквано в НПО Портал на 26 април 2022