Positions

Зейд призовава Франция и България да прекратят принудителното изселване на роми

There is no translation available.

ЖЕНЕВА (11 септември 2015) -  В петък върховният комисар на ООН за правата на човека Зейд Раад аль Хусейн изрази сериозни притеснения относно текущото насилствено изселване на роми и бежанци в редица европейски държави, а отскоро – и във Франция и България.

В България, след анти-ромските бунтове през юли, властите обявиха, че планират да изгонят ромите от селището Кремиковци в община Гърмен. Насилственото изгонване беше отложено, след като бе отправено искане към Европейския съд по правата на човека да бъдат наложени временни мерки. На 4 септември, Съдът реши да не налага временни мерки, след като беше информиран от Правителството, че изгонването ще бъде отложено до 30 септември, за да бъде определено алтернативно настаняване.

 

Въпреки това, на 7 септември българските власти пристъпиха към принудителното изселване, а според обществени източници не е било предложено алтернативно настаняване. Общо 41 души, включително 21 деца, са останали на улицата.

Хората в Гърмен продължават да се страхуват от изгонване, както и хората в община Варна, където е планирано редица ромски домове да бъдат разрушени, алтернативно настаняване също така не се предоставя.

"Призовавам България да спре това насилствено изселване, което е унищожително за засегнатите общности", заяви Върховният комисар. "Препоръките на различни международни механизми за правата на човека, отнасящи се до такива ситуации трябва да се спазват, и никой не трябва да бъде оставен без дом."

Във Франция, окончателното извеждане на повече от 150 жители на бедняшки ромски квартал в община Курнев на 28 август беше силно критикувано от организации на гражданското общество и от френските Défenseur des droits (или омбудсман).

Изгонването било извършено без минималното предупреждение от 24 часа, в ранния следобед, когато много от жителите отсъствали. Притежанията им, както и някои документи за самоличност са били унищожени. Само на няколко семейства е бил предложен подслон, и то само за три нощи. В резултат на това повечето от тях впоследствие са се оказали без дом.

В момента повечето от изгонените роми от Курнев живеят  в палатки в близост до кметството, разчитайки на подкрепа от активисти на гражданското общество, които положили сериозни усилия да гарантират, че децата са в състояние да ходят на училище, въпреки нежеланието на властите да ги регистрират. Съобщава се, тяхното допускане до местните училища по никакъв начин не е гарантирано.

"От гледна точка на правата на детето, това е изключително тревожно", каза Зейд.

Върховният комисар отбеляза, че събитията в Курнев са просто част от поредица от колективни насилствени изселвания на ромите мигранти  във Франция от 2012 г. насам и изрази загриженост във връзка със съобщенията, че са планирани по-нататъшни изселвания.

"Става все по-ясно, че е налице системна национална политика за насилствено изгонване на ромите", каза началникът на ООН по правата на човека. "Две ключови международни структурите по договорите, а именно Комитета за премахване на расовата дискриминация и на Комитета по правата на човека, по-рано тази година, призоваха Франция да се въздържи от такива насилствени изселвания без предоставяне на алтернативни жилища. Аз се присъединявам към тях, призовавайки Франция да замени настоящата деструктивна политика с политика на социално приобщаване.

През последните години принудителните изселвания на роми и бежанци продължават в редица европейски страни, включително Албания, Чехия, Франция, Гърция, Унгария, Италия, Румъния, Руската федерация, Сърбия, Турция и Обединеното кралство.

"Ние сме взаимодействали с властите и с гражданите в няколко страни, и продължаваме да се опитваме да повишим осведомеността като става въпрос за международни стандарти. В някои случаи се опитаме да служим за връзка и постоянно призоваваме властите да осигурят алтернативни жилища, каза Зейд, отбелязвайки и  някои скорошни положителни развития, включително и спирането на планирано принудително извеждане на ромско селище в Grmec от сръбските власти. В допълнение, Сръбският съд за първи път прилага Международния пакт за икономически, социални и културни права в националната правна система.

"Тези промени са добре дошли", заяви Върховният комисар. "Призовавам други държави да последват примера им, и да положат още по-големи усилия  да третират ромите по подобаващ начин, в съответствие с международните стандарти. В противен случай, би се влошила вече установената популярна дискриминация на един от най-нуждаещите се и маргинализирани общности в Европа.