Positions

Европейският съд за правата на човека: „Правителството да спре събарянето на къщите в Гърмен“

There is no translation available.

На 10.07.2015 г. Европейският съд за правата на човека се произнесе по искане за спешни привременни мерки относно планираните за събаряне на 13.07.2015 г. къщи в с. Гърмен, като поиска от българското правителство, на основание правило 39 от Правилата на Съда, да спре разрушенията, докато не „осигури жилище на уязвимите жалбоподатели”. Искането за привременни мерки беше отправено до съда същия ден от адв. Даниела Михайлова, ръководител на правната програма на СНЦ „Инициатива за равни възможности”, пълномощник на засегнатите от планираното събаряне семейства, със съдействието на Красимир Кънев, Председател на БХК и адв. Александър Кашъмов.

Искането беше подготвено след обстойно проучване на ситуацията, правното положение и липсата на алтернативи пред засегнатите роми в с. Гърмен, извършено с обединените усилия на членовете на Националната коалиция „Интелект”, в лицето на адв. Даниела Михайлова и журналиста Огнян Исаев.

Предприемането на депозиране на искане за привременни мерки остана единствената възможност пред засегнатите семейства, след категоричния отказ на отговорната администрация да бъде преосмислено взетото решение за събаряне на единствените домове на хората. Тези действия на администрацията са насочени единствено срещу ромите, въпреки съществуването на огромен брой други незаконно изградени постройки в страната. Това селективно по-неблагоприятно отношение представлява дискриминация на етническа основа и сериозно нарушение на основни човешки права, гарантирани от Конституцията на България и международното законодателство.

Искането представи на Европейския съд за правата на човека описание и доказателства за положението на ромските семейства в Гърмен, включитело семействата на жалбоподателите, сред които има малолетни деца, деца с тежки увреждания и бременна жена. Налагането на привременни мерки предотврати превръщането на тези хора в бездомници и потенциални потърпевши от бъдеща хуманитарна криза.

Изтеглете прессъобщението на български език в MS Word формат

Вижте писмото на Европейския съд за правата на човека (оригинал)

Изтеглете превода на писмото на ЕСПЧ на български език в PDF формат

За повече информация и контакт:

Адв. Даниела Михайлова, Ръководител на правната програма на СНЦ „Инициатива за равни възможности”, тел. 0888 515 992, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Огнян Исаев, журналист, 0898 527 829, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.