Информационната среща на 30.04.2013 г. в Благоевград e в рамките на едногодишната програма „Узаконяване на домовете на ромите”,

финансирана от Фондация „Тръст за социална алтернатива”.