Информационната среща на 21.04.2013 г. в кв. Филиповци, София e в рамките на едногодишната програма „Узаконяване на домовете на ромите”,

финансирана от Фондация „Тръст за социална алтернатива”.