Позиция

Съобщение от членовете на Национална ромска коалиция „Интелект“

Европейският съд за правата на човека: „България да спре събарянето на единствените домове на ромите преди осигуряване на алтернативно настаняване“

На 15.09.2015 г. Европейският съд за правата на човека се произнесе по поредното искане за спешни привременни мерки относно планирани за събаряне на 16.09.2015 г. къщи в ромския квартал „Орешака” в гр. Пещера, като уведоми българското правителство, че „при липсата на твърд ангажимент от негова страна да осигури настаняване на уязвимите членове на семействата на жалбоподателите преди разрушаване на техните домове, Съдът ще приложи Правило 39 от Правилата на Съда и ще изиска от българското правителство да не процедира с разрушенията”. Искането за привременни мерки беше отправено до Съда на 14 септември 2015 от адв. Даниела Михайлова, ръководител на правната програма на СНЦ „Инициатива за равни възможности” и адв. Александър Кашъмов, пълномощници на засегнатите от планираното събаряне семейства, членове на екипа на „Проект за регулация на ромските квартали в Дупница и Пещера на Фондация „Тръст за социална алтернатива”.

Искането беше подготвено след обстойно проучване на ситуацията, правното положение и липсата на алтернативи, изразена от община Пещера в писмо до министрите на труда и социалната политика, вътрешните работи, регионалното развитие и благоустройство и областния управител на Пазарджик; извършено от Юксел Яшаров, координатор за Пещера в екипа на „Проект за регулация на ромските квартали в Дупница и Пещера на Фондация „Тръст за социална алтернатива”, член на Националната коалиция „Интелект” и общински съветник в ОС – Пещера и адв. Даниела Михайлова.

Пълномощниците на засегнатите семейства, адв. Михайлова и адв. Кашъмов, депозираха на 14.09.15 г. и жалби срещу действията на ДНСК пред Административния съд – гр. Пазарджик, който на 15.09.2015 г. се произнесе с определения за спиране на действията на административния орган до окончателното произнасяне на съда.

Депозирането на поредното искане за привременни мерки пред Европейския съд за правата на човека бе предприето като възможност за защита на засегнатите семейства, след поредния категоричен отказ на отговорната администрация да бъде преосмислено взетото решение за събаряне на единствените домове на хората. Продължаваме да твърдим, че тези действия на администрацията са насочени единствено срещу ромите, въпреки съществуването на огромен брой други незаконно изградени постройки в страната. Изразяваме възмущението си от изявленията Министерство на регионалното развитие и благоустройството, че предприетите разрушения се извършвали при спазване на правата на засегнатите, както и от практиката на българското правителство да уверява Европейския съд за правата на човека и всички други заинтересовани международни институции, че предлага алтернативно настаняване на ромите, а след това да разрушава домовете им, като безжалостно ги оставя на улицата и ги превръща в бездомници. Изразяваме възмущението си от твърденията на Министерство на регионалното развитие, че процедурите по премахване на незаконни строежи засягат всички извършители на такива, при положение, че само по отношение на ромите се предприемат разрушения на единствено жилище, а останалите незаконни строежи, които се премахват представляват гаражи, огради, кладенци, навеси, въздушни съоръжения, стопански постройки и остъклени тераси. Продължаваме да твърдим, че това селективно по-неблагоприятно отношение представлява дискриминация на етническа основа и сериозно нарушение на основни човешки права, гарантирани от Конституцията на България и международното законодателство.

Искането представи на Европейския съд за правата на човека описание и доказателства за положението на ромските семейства в Пещера, включително семействата на жалбоподателите, сред които има малолетни деца, деца – сираци и хора с увреждания. Произнасянето на Европейския съд за правата на човека и Административния съд – гр. Пазарджик предотвратиха превръщането на тези хора в бездомници и потенциални потърпевши от хуманитарна криза; нещо, което се случи с ромските семейства от общините Гърмен и Варна, чиито домове бяха разрушени. Припомняме, че все още над 100 души от ромския квартал в Гърмен, половината от които са деца, включително новородени и с трайни увреждания, не са осигурени с алтернативно жилищно настаняване след събарянето на домовете им и продължават да живеят под открито небе, а за засегнатите от събарянията роми от Варна днес изтича срокът на временното им настаняване в приют, след което те също остават навън. Напомняме, че това грубо погазване на правата на ромите беше отбелязано в речта на Върховния Комисар за човешки права на ООН на 30-тата сесия на Съвета за човешки права в Женева на 14 .09.2015 г., който заяви, че „е обезпокоен от продължаващото социално изключване и насилствените евикции на роми в няколко страни, включително България…”

Приканваме българското правителство и отговорната администрация да преосмислят своите решения по отношение на единствените домове на ромите, като започнат изпълнение на приетата от българския Парламент Национална стратегия за интеграция на ромите; да влязат в диалог със засегнатите семейства и с представителите на неправителствените организации и да планират и изпълнят смислени дългосрочни мерки за решаване на жилищната ситуация на ромите.

Приканваме Европейската Комисия да обърне сериозно внимание на създалата се тенденция за разрушаване на единствените домове на ромски семейства и да използва всички налични инструменти на Съюза за да адресира по най-правилния начин този въпрос. В допълнение, призоваваме комисията да не се осланя единствено на предоставената й информация от правителствени служители, а да гарантира информация и от други източници, включително от гражданскте организации.

1. адв. Даниела Михайлова, Ръководител на правната програма на СНЦ „Инициатива за равни възможности”, тел. 0888 515992,;

2. Др. Стефан Панайотов, Председател на Фондация „Здравето на ромите” , съпредседател на НК Интелект

3. Юксел Яшаров, „Слънце за всички”, Пещера, тел. 0894677708, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

4. Лилия Макавеева, Директор на Асоциация Интеро

5. Проф. Ивайло Търнев, ФЗПМ, София

6. Асен Асенов, медиатор, Местна активна група РОМАКТ, Шумен

7. Инж. Демир Янв, председател на „Ромска солидарност”, Петрич

8. Милен Миланов, Председател на Рома Верзитас, България

9. Борислав Младенов, Председател на Център за местни и регионални политики, Никола Козлево

10. Метин Шефкет, Председател на „Рома Вазово”, община Исперих

11. Кремена Будинова, „Ромски свят 21 век”, София

12. Николай Николов, Председател на ЦСПМ, Варна

13. Калина Бозева, Председател на ФМИЧП, София

14. Сениха Мустафа, председател на ромска женска организация “СЕВГИ”, община Завет

15. Курти Колев, специалист ЕИВ, гр. Котел

16. Кина Атанасова, „Болни от Астма”, Ямбол

17. Сашо Кръстев, Център за регионално развитие РОМА, Кюстендил

18. Орлин Орлинов, Сдружение СТАРС, Монтана

19. Адв. Алeксандър Кашимов, член на Интелект и на САК