За универсален достъп до лекарства за децата до тригодишна възраст настояват от сдружение „Инициатива за равни възможности“

Нашата застъпническа инициатива иска да гарантира децата от нула до три години да имат безплатен достъп до медикаменти. Това каза Мая Грозданова, експерт "Застъпничество", по време на Регионален застъпнически форум по проект "Цветно утре за нашите деца", организиран от Сдружение "Инициатива за равни възможности".

Грозданова отбеляза, че освен от специализирани лекарства, децата от нула до три години се нуждаят от скъпи медикаменти във формата на антибиотици и скъпи добавки.

Видно е, че има проблем, свързан със здравето на децата от нула до три годишна възраст, допълни Грозданова. Тя уточни, че застъпническата инициатива на мрежата „С грижа от 0 до 3“ работи с неосигурените майки, но отбеляза, че  има деца, които се нуждаят от лекарства и лечение, а остават без лични лекари, без педиатри. Грозданова подчерта необходимостта от това децата да растат в благоприятна среда.

В хода на форума Радослава Кашъмова от "Инициатива за равни възможности" представи анализ, направен по проекта. По думите ѝ основна цел е откриването на възможен модел за осигуряването на достъп до медикаменти за децата до три години. Изборът на възрастовата група тя аргументира с факта, че „всичко онова, което се получава в развитието на човека, е заложено в пренаталния период и в периода до три годишната възраст". Докладът съдържа данни от Националния статистически институт (НСИ), анкета с родители на деца до 18 годишна възраст и анализ на съществуващото законодателство. 

Кашъмова цитира данни на НСИ, според които към края на 2020 децата в България до 18 години представляват 17.2 % от населението на страната. Според нея колкото и малко да са те, е непостижимо всички да получават безплатни лекарства. Това са средства от държавния бюджет, които не са постижими на този етап, и е по-добре да се съсредоточим в групата от нула до три години, коментира Кашъмова. Тя очерта проблемите пред достъпа до лекарствени средства – цената на лекарствата, недостиг на педиатрите, липса на аптеки и  регулярен транспорт, които да свързва селата и малките градове с големите.

Когато родителите не могат да си позволят да закупят предписаното от педиатъра, лечението не може да се получи. Често пъти те изпълняват наполовина рецептата, дават в по-малко количество от лекарствата или не ги купуват, каза Кашъмова. Като последствия от проблемите, тя отбеляза повишената заболеваемост, повишения риск от отделяне на децата от семействата им и по-честите посещения при лекар. 

Поемането на здравни вноски за всички деца в България до 18 години е сериозно постижение, но не е достатъчно. Педиатър ще прегледа безплатно, но това не означава, че ще последва нещо, ако няма как да изпълним предписанията, допълни Кашъмова. Тя добави, че българските родители имат различни мнения за политиката относно лекарствата, като най-господстващо в отговорите е нагласата, че използването на електронни здравна книжка и рецепта е основата за подобряване на достъпа до лекарства. 

Нашето предложение е да се измени и допълни Законът за здравното осигуряване, каза адвокатът Даниела Михайлова от „Инициатива за равни възможности", като предложението се състои в предписване и безвъзмездно отпускане на разрешени за употреба лекарства и медицински изделия, диетични храни за специални медицински цели и хранителни добавки, предназначени за домашно лечение на територията на страната, както и на медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ, за деца до три годишна възраст. Според нея универсалният достъп може да се постигне най-лесно чрез издаването на безплатна електронна рецепта от лекари, като бенефициентите са деца до три годишна възраст.

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на „Тръст за социална алтернатива“, „Отворено общество“ и „Портикус“.

/ВД/

www.bta.bg